Skip to content

Pahigpitin ang pagkakaisa, patindihin ang paglaban

January 18, 2011

Mahalagang aral ang itinuro sa atin ng matutunog na protesta laban sa budget cut sa mga pamantasan bago magtapos ang 2010 – na sa ating pagkakaisa at pangangahas na kumilos, tayo ay nagtatagumpay.

Dahil sa pagsasama-sama ng mga mag-aaral, guro, administrador, kawani at maging mga kabataan sa labas ng paaralan, naihayag natin sa mga nasa katungkulan at sa mamamayan na hindi na tayo papayag sa higit pang pagkakait ng karapatan sa edukasyon at serbisyong panlipunan.

Nagkapili-pilipit sa pagsisinungaling at pagdadahilan ang gobyernong Aquino, at sa desperasyon nito’y lalo lamang nitong nagalit ang bayan sa kanilang mga kabuktutan. Dahil sa ating mga aksyon, naitulak natin silang bawiin ang ilang bahagi ng kaltas sa pondo ng mga state universities and colleges (SUCs) at maglaan ng P110 milyon para sa operations ng mga SUCs, at dagdag pang P200 milyon para sa research and development projects.

Gayunpaman, lubhang malayo ito sa higit P1.1 bilyon na kinaltas nito kung pagbabatayan ang inaprubang budget ng kongreso noong nakaraang taon. Malayo din ito sa aktwal pang pangangailangan ng mga paaralan sa mga pasilidad at para pigilin ang pagtataas ng mga bayarin sa pamantasan. Sinasabi ring inilagay sa “conditional veto” ang mga dagdag na ito, na nangangahulugang maaari pa itong bawiin ng palasyo kung naiisin nito.

Walang kahihiyang ipinasa pa rin ang 2011 budget na pumapabor sa pambayad-utang panlabas, pondo sa militar, kurupsyon at dole-outs. Malinaw itong patunay na nananatiling pabor sa dayuhan at iilan ang bagong gobyernong Aquino sa kabila ng mga pangako nito ng pagbabago.

Sang-ayon sa direksyon ng rehimen, nakaamba ngayong taon ang pagtindi pa ng komersyalisasyon ng edukasyon. Nakapila na ang mga bayaring itataas sa mga pampublikong pamantasan. Nakatakda na din ang pagtataas ng matrikula sa papasok na period ng konsultasyon sa mga pribadong pamantasan ngayong Pebrero. Kaakibat ng pagbabawas sa pondo sa mga SUC, sinusuhayan naman ng gobyerno ang unlimited na pagtataas ng matrikula para sa kita ng mga kapitalista-edukador.

Patung-patong na pahirap naman sa kabataan at taumbayan ang itutulak ng kabi-kabilaang pagtataas ng pamasahe at mga bilihin. Halos magdodoble ang pamasahe sa MRT at LRT na siyang layuning tiyakin ang kita ng mga korporasyong nag-invest dito. Ipinapasan ng gobyerno sa mamamayan ang mga hindi makatwirang utang at pagpabor nito sa mga korporasyon.

Dahil sa patuloy na deregulasyon ng industriya ng langis, magtataasan din ang pamasahe sa jeep at taxi. Tinatayang lalagpas sa mahigit P800 kada buwan ang madadagdag sa gastusin ng mamamayan sa pamasahe pa lamang, habang nagbibingi-bingihan naman ang gobyerno sa kahilingan sa makabuluhan at makatwirang pagtataas ng sahod.

Malinaw na ipinapakita na ng gobyernong Aquino ang tunay nitong kulay. Ipinagkakait nito sa bayan ang kanilang karapatan habang kasimbilis naman ng bago nitong sports car kung paglingkuran nito ang interes ng mga dayuhan, korporasyon at mga haciendero.

Tiyak na mas maraming kababayan pa ang lulubog sa kahirapan, kagutuman at desperasyon sa ilalim ng mga patakarang ng kasalukuyang gobyerno. Mas madilim na kinabukasan ang naghihintay sa atin sa ilalim ng bulok na kaayusan. Walang ibang landas na dapat tahakin ang mga kabataan at mamamayan kundi landas ng higit pang pagkakaisa at paglaban.

Tinatawagan tayo na tuloy-tuloy na kumilos para sa kinabukasan, at para sa bayan. Labanan natin ang pagkakait sa karapatan ng mamamayan at biguin ang mga atake sa kabuhayan. Gayundin, ilantad at labanan ang tutang gobyerno ni Aquino at nabubulok na lipunang Pilipino.

Tanganan natin ng mahigpit ang tungkulin natin sa bayan at ang mga aral ng magiting at makasaysayang paglaban. Hawanin natin ang landas para sa isang bukas na tunay na malaya, demokratiko at masagana para sa mamamayan.

IBASURA ANG TUITION AND OTHER FEE INCREASES!

MRT-LRT: SERBISYO SA TAO, ‘DI NEGOSYO!

SAHOD ITAAS, PRESYO IBABA!

ITIGIL ANG DEREGULASYON, PRIBATISASYON, AT LIBERALISASYON NG MGA SERBISYONG PANLIPUNAN!

LABANAN ANG MAKA-DAYUHAN AT KONTRA-MAMAMAYANG REHIMENG U.S-AQUINO!

ISULONG ANG PAMBANSANG DEMOKRASYA TUNGO SA SOSYALISMO!

Pebrero 1 – Pambansang Araw ng Pagkilos laban sa pagtaas ng pamasahe, matrikula, atbp. Sa Metro Manila, 10am ang kitaan sa tapat ng UST.

Pebrero 4 – Pagkilos sa moro-morong konsultasyon ng DOTC hinggil sa MRT-LRT fare hikes. Kitaan ay 10am sa tapat ng LRT-2 Santolan station.

‘Black Fridays’ – Lumahok sa mga noise barrage kada Biyernes sa mga istasyon ng MRT-LRT bilang pagtutol sa fare hikes!


From → Features

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: