Skip to content

Hulyo 16: PAMBANSANG ARAW NG PAGKILOS PARA SA EDUKASYON

July 9, 2010

Hindi ka Nag-iisa

Hirap magbayad ng matrikula at iba pang bayarin? Nag-aaral habang nagttrabaho? Tumigil na sa pag-aaral? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong mga kabataan ang nahihirapang ipagpatuloy ang pag-aaral nila, salungat sa sinasabi ng Saligang Batas na ang edukasyon ay karapatan ng lahat.

7 milyon mahigit ang mga kabataang dapat nasa elementarya o hayskul, pero tumigil sa pag-aaral, ayon sa Dept. of Education. 8% ng lahat ng estudyante sa kolehiyo, o 216 libo, ay mga working students ayon sa Commission on Higher Education. At buong 50% sa kanila ay hindi makakapag-tapos, ayon sa parehong pag-aaral.

Hindi, nagigisa ka

Sa kolehiyo, ang dating average na matrikula sa Metro Manila na P439.59 kada yunit, ngayon ay P980.54. Patuloy naman na mababa ang sahod ng mga manggagawa, sa P404 kada araw ngayon, at patuloy na nagtataas ang presyo ng mga serbisyo at bilihin. Sa totoo nga, P917 kada araw ang halaga na tinatantya ng gobyerno na kailangan para mabuhay ng matiwasay ang isang karaniwang pamilya. Sa ganitong kalagayan, tinatantya rin na kailangang hindi kumain ang isang pamilya ng 55 araw para lang mapag-aral ng isang semestre sa kolehiyo ang isang anak.

Ganito rin ang kalagayan sa mga probinsya. Sa mga lugar kung saan karamihan ay umaasa sa lupa para sa kanilang kabuhayan, marami pa rin ang hindi nag-aari ng lupang kanilang binubungkal. Sa pinaka-huling balita, 70% pa rin ng lahat ng magsasaka ay walang sariling lupa, tulad pa rin nung 1980s. 20.79% naman ng lahat ng lupang sakahan sa bansa ay nasa kamay ng 9,000 indibidwal.

Ang mga pampublikong paaralan, tulad ng SUCs (state colleges and universities) at mga pampulikong elementary at hayskul, na dapat sumasalo sa mga namamahalan sa edukasyon ay kulang na kulang sa badyet. Sa maraming mga kaso, bulok at kulang-kulang ang mga pasilidad at iba pang kagamitan. Sa ilang kaso, tulad ng Unibersidad ng Pilipinas, nagtataasan na ang matrikula atbp. bayarin, kontra sa katangian nito bilang SUC.

Ang ating Hinaharap

Ito ang bulok na pamana ni Gloria Macapagal-Arroyo sa ating mga kabataan. Pero ano ang maaasahan natin sa kanyang kapalit na si Noynoy Aquino?

Kulang na kulang ang kanyang inauguration speech sa mga ispisipikong polisiya, programa, at patakran hinggil sa edukasyon atbp. mga demokratikong karapatan natin. Nakalimutan niya ang pangako niya nung kampanya na ilaan ang 6% ng GDP (Gross Domestic Product) ng ating bansa sa badyet ng edukasyon. Ang mga mungkahi niya ay pawang mga pagpapatuloy lang ng patakaran ni Gloria: pagdagdag ng taon sa paaralang elementarya at hayskul, imbes na pagdagdag sa pondo; at imbes na palakasin ang sistema ng mga pampublikong kolehiyo at pamantasan, balak na itulak ang mga kabataan na mag-aral sa vocational schools na lang.

Tayo ang kanyang Boss?

Sabi ni Noynoy, tayo ang kanyang boss. Kung ganun, dapat tayo, ang kanyang ‘boss’ ang dapat pinakikinggan hinggil sa mga pangangailangan natin, at kung paano ito makakamit. Pero hindi tayo pwedeng umupo at maghintay lang. Patunay ang mga kakulangan ni Noynoy na sa isang banda, kailangan pa rin natin igiit ang ating mga karapatan.

Paano? Sa pagbalik muli ng libo-libong mga kabataan sa lansangan, sa pagpapakita ng pagkakaisa ng pinaka-maraming bilang ng kabataan, sa pagpapakita na handa tayong lumaban para sa ating mga karapatan. Kayo lumahok sa Pambansang Araw ng Pagkilos para sa Edukasyon sa Hulyo 16! Mag-walkout sa klase, bumuhos sa kalye!

Ang ating mga panawagan:

HAMON KAY AQUINO, PANAGUTIN SI ARROYO AT ISULONG ANG TUNAY NA PAGBABAGO!

IPAGTANGGOL ANG EDUKASYON BILANG KARAPATAN, SOLUSYUNAN ANG KRISIS SA KABUHAYAN!

KUMILOS SA HULYO 16, PAMBANSANG ARAW NG PAGKILOS PARA SA EDUKASYON!

Sa Metro Manila, ang kitaan ay 10am sa tapat ng University of Sto. Tomas, at magmamartsa papuntang Mendiola ng 11am. Para sa karagdagang mga katanungan, mag-email sa anakbayanphils@gmail.com, o magtext sa 09086123260.

From → Announcements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: